top of page
Book A Locker

Khi đặt tủ khóa, vui lòng nhớ:

Để được giảm giá 20% khi đặt phòng trên 30 ngày, vui lòng nhập mã khuyến mãi 'Sài GònStorage20'.

Giảm giá sẽ được áp dụng cho toàn bộ đơn hàng của bạn, bao gồm cả mọi đơn hàng vận chuyển.

Trong phần 'ghi chú, vui lòng nhập ngày bạn yêu cầu tủ đựng đồ & amp; thời gian gần đúng.

Phần địa chỉ vui lòng nhập địa chỉ nhà hoặc địa chỉ khách sạn để nhận hàng.

Để nhận hoặc giao hàng, trừ sân bay, vui lòng nhập địa chỉ vào phần 'ghi chú'

Khi bạn đã đặt chỗ, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào.

Please read & follow the instructions in each product.

500,000₫ discount for orders over 1,500,000₫

Just enter the code 'SS500k'.

bottom of page